جرج اول ِعکس

جرج اول (بزائه ۲۸ مه ۱۶۶۰ - بمرده ۱۱ ژوئن ۱۷۲۷) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۱ اوت ۱۷۱۴ هانوفرون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۱۱ ژوئن ۱۷۲۷ حکومت سَر کبّی‌یه.

منابعدچی‌ین