تارب اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوپیرنه دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۵٬۴۳۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارونویرایش

منابعویرایش