برژراک اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دوردون دله دره. اینتا شهر ناحیه آکیتن ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۷٬۷۱۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین