کاسپینی یا کاسپی زوونون یا شمالی زوون‌ئون ات‌سری زوون هستنه که ایرانیج رجه شامل وونّه. این سری زوون‌ها ره اکثراً ایران ِشمالی‌وَر و آذربایجون ِجنوبی‌وَر گپ زنّه و شامل سه گروه اصلی گیلکی، مازرونی (تبری/طبری) و تالشی وانه و بعضی زوون‌های دیگه سمنانی، سنگسری، دیلمی، گالشی و تاتی واری هم درنه که این رج دله قرار گیرنه. اینان هیچ‌کامین هچ‌کاجه رسمی زوون نینه.[۱].[۲] [۳]

کاسپینی زوونون
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
نقشه
کاسپینی زوونون ِتقریبی نواحی.

ویشته بخوندین دچی‌ین

پانویس دچی‌ین

  1. ایران کلباسی، گویش کلاردشت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ ص. شانزده
  2. Dalby، Andrew. Dictionary of Languages: The Definitive Reference to More Than 400 Languages. Columbia University Press، ۲۰۰۴. ۲۲۶. 
  3. ایران کلباسی، گویش کلاردشت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ ص. بیست و دو