فلاندرز اتا منطقه که فلاندریون ونه دله درنه. این منطقه فرانسه و بلژیک ِبعضی قسمتون ره بائوته بی‌یه اما اسا اتا ناحیه هسته که بلژیک دله دره و ونه گتترین شهر بروکسل هسته.

فلاندرز
شابلون:هلندی جه

پرچم
فلاندر اروپا دله
مختصات: شرقی′۳۲°۴ شمالی′۵۴°۵۰ / ۴٫۵۳۳غرب ۵۰٫۹جنوب / -۴٫۵۳۳;-۵۰٫۹
کشور Flag of Belgium.svg بلجیک
شهر بروکسل
دولت
 - -


منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فلاندر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.