میونی آمریکا یا مسوآمریکا (انگلیسی جه: Mesoamerica، ایسپانیایی جه: Mesoamérica) اتا تاریخی-جوغرافی منطقه نوم هسته که آمریکا قاره دله، تقریباً مکزیک، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکا ره شامل بی‌یه. این مناطق دله پیش از اروپاییشون ِاستعمار، ات خله سرخپوست مردمون دَینه و تمدن داشتنه.[۱][۲]

مکان آمریکای میانه در قارهٔ آمریکا.

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

  1. "Meso-America." Oxford English Reference Dictionary, 2nd ed. (rev.) 2002. (ISBN 0-19-860652-4) Oxford, UK: Oxford University Press; p. 906.
  2. (2000): Atlas del México Prehispánico. Revista Arqueología mexicana. Número especial 5. Julio de 2000. Raíces/ Instituto Nacional de Antropología e Historia. México.