Messih var hesse etta baprestresh re din ke ve re bene hesse Isa Messih re zendegi, ke biyemoa terne peyman re dele. Messihvaran dundenen isa messih re homa re rika. ve re wese gap baotene kohna peyman dele ke enne ve etta rez. ۲۰۰۱ re sal takhmin bazuene ke ۲.۱ billion adem hessen ve re asheq, messih vari hesse jihan re pile o gat din. messih vari pa bayte ekemin gharn re, messih vari bemoondeste islam o yehud vari ke hesse etta avrahimij din. "Christian" re num (Yunanij Χριστιανός Strong's G۵۵۴۶) vand baye etta shagerd wese Antioch re derun, iv ke sabt baye ۱۱:۲۶ re derun.

Christian cross.svg

Messihvari re tikkanدچی‌ین

Katolik Varدچی‌ین

Perotiztan Varدچی‌ین

Ortodokz Varدچی‌ین

Bavaranدچی‌ین

Isa Messihدچی‌ین

Bamerden o devare enenدچی‌ین

Piruz boenدچی‌ین

۳ Jurianدچی‌ین

۳ Jurian nabvenدچی‌ین

Injilدچی‌ین

Itiqadatدچی‌ین

Parediz o Jehenemدچی‌ین

Baprestienدچی‌ین

Messih Vari Buenدچی‌ین

Hareshin Hemدچی‌ین

Kitab Ishnaxtenدچی‌ین

Andi Bexundenدچی‌ین

  • From Jesus to Christ Perspectives on Jesus and early Christianity from various academics.
  • Asia is becoming one of the largest Christian populations in the world in the next ۳۰ years.
  • Christianity. Religion & Ethics. BBC. Retrieved on ۲۰۰۶-۰۴-۱۲.
  • The Bible And Christianity - The Historical Origins An essay by Scott Bidstrup.
  • Gillian Clark, Christianity and Roman Society, Cambridge University Press, ۲۰۰۴, ISBN ۰-۵۲۱-۶۳۳۸۶-۹

Daya Linkanدچی‌ین