دانیل اورتگا (بزائه‌ی ۱۱ نوامبر ۱۹۴۵) اتا نیکاراگوئه‌یی بی‌یه که سال ۲۰۰۷ جه رئیس جمهور بیّه. وه قبلا نیکاراگوئه رهبری ره ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ شه دست داشته، البته شه عنوان ره چن گردش عوض هاکرده. وه اتی چپکی و کمونیستی رهبر هسته.

دانیل اورتگا
Daniel Ortega
دانیل اورتگا ِعکس
شناسنومه
بزائن جا نیکاراگوئه
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷ – تاسا
ترتیب 2اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) دانیل اورتگا
سیاسی جناح ساندینیستا

منابعدچی‌ین