خلیج مئو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ جزیره گوادلوپ دله دره. اینتا شهر جزیره گوادلوپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۷٬۹۰۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین