بونیفاس پنجم (انگلیسی جه: PapaBONIFACIUS Quintus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ناپل دله دنیا بموئه و۲۳ دسامبر ۶۱۹ تا ۲۵ اکتبر ۶۲۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Bonifacio V.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین