آدئوداتوس اول

آدئوداتوس یکم (انگلیسی جه: (Deusdedit)PapaADEODATUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۹ اکتبر ۶۱۵ تا ۸ نوامبر ۶۱۸ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Adeodato I.jpg

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارونویرایش