هونوریوس یکم (انگلیسی جه: PapaHONORIUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه کامپانیا، شرقی روم دله دنیا بموئه و۲۷ اکتبر ۶۲۵ تا ۱۲ اکتبر ۶۳۸ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Onorio I - mosaico Santa Agnese fuori le mura.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین