ماژول:صندخ:1270: attempt to concatenate field '__modulename__' (a nil value)

آنتروس (انگلیسی جه: ANTERUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه یونان دله دنیا بموئه و۲۱ نوامبر ۲۳۵ تا ۳ ژانویه ۲۳۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابع

دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون

دچی‌ین