پونتیان (انگلیسی جه: PONTIANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۲۱ جولای ۲۳۰ تا ۲۸ سپتامبر ۲۳۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Pontian.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین