فابین (انگلیسی جه: FABIANUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و روز ۱۰ ژانویه ۲۳۶ تا روز ۲۰ ژانویه ۲۵۰ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

فابین
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
مِزار
حرفه
برده/آزاد
دیگر معلومات
ادیان

دقیانوس وه ره بکاشته و ونه دوره خله مسیحیون ره اذیت کارده.

منابع

دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون

دچی‌ین
  1. ونه نوم اینجه بمو: Liber Pontificalis. اثر یا نومِ زوون: لاتین. نویسنده: Anonymous (Book of pontiffs).
  2. ونه نوم اینجه بمو: Catholic-Hierarchy.org. شناسه در وب‌گاه catholic-hierarchy.org: fabianp. هارشی‌ین تاریخ: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.