گئورگی گئورگیو-دژ یک سیاستمدار رومانی کمونیست بود. او نخست وزیر سوسیالیست رومانی (رهبر کمونیست رومانی) از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۵ در پست وزیر امور خارجه حزب کمونیست رومانی (در نهایت "حزب کارگران رومانی"، پمر) بود.[۵]

گئورگی گئورگیو-دژ
مقوم
گنرال سکرتاری اف تهه رومانی کمونیست پارتی
۱۹۵۵ تا ۱۹ مارچ ۱۹۶۵ اند ۱۹۶۵
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
مِزار
بزا نوم
Gheorghe Gheorghiu ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
زوونی که گپ زوئه
حرفه
وچون
دیگر معلومات
سیاسی حزب
زندون‌ها
جوایز

منابع

دچی‌ین
  1. ونه نوم اینجه بمو: Great Soviet Encyclopedia (1969–1978). مدخل: Георгиу-Деж Георге. هارشی‌ین تاریخ: ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵. ناشر: The Great Russian Encyclopedia. اثر یا نومِ زوون: روسی. انتشارِ تاریخ: ۱۹۶۹.
  2. ونه نوم اینجه بمو: بنگاه داده یک گور بیاب. شناسۀ بنگاه گوریابی: 15033470. شهرت: Gheorghe Gheorghiu-Dej. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. ونه نوم اینجه بمو: دانشنامه بروک‌هاوس. شناسۀ دانشنامۀ بروک‌هاوس: gheorghiu-dej-gheorghe. شهرت: Gheorghe Gheorghiu-Dej. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: آلمانی.
  4. نشانی اینترنتی: https://adevarul.ro/locale/targu-jiu/cum-fost-scapat-inchisoare-medicul-l-a-tratat-gheorghiu-dej-boala-rusinoasa-1_56f2c98a5ab6550cb826b40a/index.html.
  5. Lavinia Stan; Diane Vancea (24 June 2015). Post-Communist Romania at Twenty-Five: Linking Past, Present, and Future. Lexington Books. p. 46. ISBN 978-1-4985-0110-1.