گئورگی گئورگیو-دژ یک سیاستمدار رومانی کمونیست بود. او نخست وزیر سوسیالیست رومانی (رهبر کمونیست رومانی) از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۵ در پست وزیر امور خارجه حزب کمونیست رومانی (در نهایت "حزب کارگران رومانی"، پمر) بود.[۱]

گئورگی گئورگیو-دژ
Gheorghe Gheorghiu-Dej
شناسنومه
کامل نومگئورگی گئورگیو-دژ
بزاروز۸ نوامبر ۱۹۰۱
بزاجابورلاد، رومانی
بمردن تاریخگئورگی گئورگیو-دژ
بمردن جابخارست, رومانی
همسرماریا الکس
سیاسی اطلاعات
سمتگنرال سکرتاری اف تهه رومانی کمونیست پارتی
۱۹۵۵ تا ۱۹ مارچ ۱۹۶۵ اند ۱۹۶۵

منابع دچی‌ین

  1. Lavinia Stan; Diane Vancea (24 June 2015). Post-Communist Romania at Twenty-Five: Linking Past, Present, and Future. Lexington Books. p. 46. ISBN 978-1-4985-0110-1.