رومانیایی (رومانیایی جه: limba română، تلفظ وونه: لیمبا رُمنه) اتا رومی‌تبار زبون هسه که رومانی و مولداوی کشور دله وه ره گنش کننه. اینتا زبون ۱۶ میلیون نفر گنش‌کر دارنه و ونه گنش‌کرون ویشتر رومانی دله درنه. هرچند که ای چند سالی دله با وشون کوچ هکردن به غربی اوروپا وشون زبون اسا اونجائون گنش بونه.

جائونی که رومانیایی گپ زنّه
Wikipedia
ویکی‌پدیا نسخه، رومانیایی جه