اسلاوی اتا زوونی رج، اروپایی زوونون جه هسه که وه ره اروپای شرق‌وَر گپ زنّه. اینتا رج شه چنتا چلّه بونه که ونه گت‌ترینشون اینان هستنه:

منبعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا

شابلون:اسلاوی زوونون