ژولین اوفره دو لا متری (به فرانسوی: Julien Offray de La Mettrie) پزشک و فیلسوف قرن هجدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

ژولین اوفره دو لا متری
اسم اصلی Julien Offray de La Mettrie
ملیت فرانسوی Flag of France.svg
بزائن ۱۷۰۹ میلادی
بمردن ۱۷۵۱ میلادی
کار پزشک و فیلسوف

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین