ژرژ پمپیدو یک فرانسوی سیاستمدار بود. او رئیس جمهور فرانسه از ۲۰ ژوئن ۱۹۶۹ تا ۲ آوریل ۱۹۷۴ بود. او در کانتال (متولد شد). او در جهونی جنگ دوم جنگید.

ژرژ پمپیدو
Georges Pompidou
Georges Pompidou (cropped 2).jpg
شناسنومه
کامل نوم ژرژ پمپیدو
بزاروز ۵ جولی ۱۹۱۱
بزاجا منتبودف، فرانسه
بمردن تاریخ ژرژ پمپیدو
بمردن جا پاریس, فرانسه
همسر کلود پمپیدو
سیاسی اطلاعات
سمت فرانسه رئیس‌جمهور
۲۰ جونه ۱۹۶۹ تا ۲ آپریل ۱۹۷۴ اند ۱۹۷۴

او همچنین نخست وزیر فرانسه از ۱۴ آوریل ۱۹۶۲ تا ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۸ بود. در سال ۱۹۶۸، او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او در لنفوم در پاریس مرد. او تنها رئيس جمهور فرانسه جمهوری پنجم جمهوری فدرال فرانسه است که در دفتر کار خود بمیرد.

منابعدچی‌ین