ژان هیژدهم (انگلیسی جه: Giovanni Fasano; Phasianus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ۲۵ دسامبر ۱۰۰۳ تا جولای ۱۰۰۹ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Ioannes XVII (XVIII).jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین