سرگیوس چاروم (انگلیسی جه: Pietro Boccapecora) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۳۱ جولای ۱۰۰۹ تا ۱۲ می ۱۰۱۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Sergius IV.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین