پنجاب اتا ایالت هسته که پنجاب ِسرزمینِ غربی قسمت هسته و پاکستان کشور شنه. پنجاب گتِ شهر نوم ره لاهور گننه. این ایالت ۱۱۰,۰۱۲,۴۴۲ نفر جمیعت و ۲۰۵,۳۴۴ ک‌م‌م گتی دارنه و پاکستانِ ویشترین جمیعت این اوستان دله درنه.

پنجاب (پاکستان)
پنجاب (اردو) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
Map
نوم
رسمی نوم
پنجاب (اردو)
پنجاب زوون ِکد اٮشتٮفا هسته. ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
محلی نوم
پنجاب زوون ِکد اٮشتٮفا هسته. ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
تاریخچه
بساتن زمون
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
حکومت
قوه مجریه
قوه مقننه
جوغرافی ویژگیون
گتی
۲۰۵٬۳۴۴ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱۰۱٬۳۹۱٬۰۰۰ ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
محلی زوون
جوغرافی کد
1167710 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
PK-PB[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ونه نوم اینجه بمو: موزیک‌برینز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. ناشر: بنیاد متابرینز.