هانس کریستین اندرسن اتا دانمارکی معروف نویسنده بی‌یه که وچون وسّه کتاب نوشته. کریت‌روش کیجا، ورفی ملکه، شاه نو لباس واری کتابون ونه شنه. هانس کریستین ِتولد روز دله هر سال «وچون ِکتاب ِجهونی روز» ره جا یارنه.

C.A. Jensen 1836 - HC Andersen.jpg

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا