نوشهر شهرستان مازرون استان ره اتا شهرستان هسته .

نوشهرِ شهرستونِ سیاسی تقسیماتدچی‌ین

نوشهر دِ بخش مرکزی و کجور دارنه.

مرکزی بخش

  • بلده کجور دهستون
  • خیرودکنار دهستون
  • کالج دهستون
  • سنگ تجن و توابع دهستون
  • شهر: نوشهر

کجور بخش

  • پنجک رستاق دهستون
  • توابع کجور دهستون
  • زانوس رستاق دهستون
  • شهر: پول

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

حسین سینکایی ناصرآباد: قایقرانیِ ملی تیمِ دله عضو هسهوه و گوانجویِ آسیایی مسابقاتِ دله اتا مدالِ برنز بیارده.

دییه لینکوندچی‌ین