مکزیک ایالت (خطای لوآ در ماژول:Lang در خط 1139: attempt to index local 'language_name' (a nil value).) اتا ایالت هسته که مکزیک ِکشور دله قرار دانّه. این ایالت ۱۲۵ بخش دانّه و ونه نیشتنگا شهر ِتولوکا هسته.

مکزیک
México
پرچم مکزیک
پرچم
نشان رسمی مکزیک
مهر
مکزیک ِموقعیت، مکزیک ِنقشه دله
مکزیک ِموقعیت، مکزیک ِنقشه دله
مختصات:
کشور Flag of Mexico.svg مکزیک
نیشتنگاء تولوکا
گت‌ترین شهر اکاتپک
تاسیس ۱۸۲۳-۱۲-۲۰
رتبه ۱
مساحت
 • کل عبارتون خطا: * ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه کیلومترمربع

مکزیکوسیتی، که مکزیک ِنیشتنگا (=پایتخت) هسته، این ایالت ِدله قِرار دانّه. این ایالت اولین ایالتی بی‌یه که مکزیک ِکشور دله تأسیس بیّه.

منابعدچی‌ین