مارینوس دوم (انگلیسی جه: MARINUS Secundus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۳۰ اکتبر ۹۴۲ تا می ۹۴۶ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Marinus II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین