لی کوان یو اولین نخست وزیر سنگاپور بود که در سه دهه حکومت می کرد. لی به عنوان پدر بنیانگذار کشور به رسمیت شناخته شده است، این کشور به عنوان انتقال از "جهان سوم" به جهان اول در نسل یک "تحت رهبری او شناخته شده است.[۱]

لی کوان یو
Lee Kuan Yew
Lee Kuan Yew.jpg
شناسنومه
کامل نوم لی کوان یو
بزاروز ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۳
بزاجا سنگاپور
بمردن تاریخ لی کوان یو
بمردن جا بیمارستان عمومی سنگاپور, سنگاپور
همسر کوا ژوک چو
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر سنگاپور
۵ جونه ۱۹۵۹ تا ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰ اند ۱۹۹۰

منابعدچی‌ین