قطعنومه ۵۵۰ امنیت شورا

قطعنومه ۵۵۰ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۱۱ مه ۱۹۸۴ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره قبرس هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۲٬۵۳۹‌ام دله ۱۳تا موافق رای، ۱تا مخالف رای و ۱تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

شۏماره ۵۵۰ قطعنومه
(متحد ملل سازمان)
تاریخ۱۱ مه ۱۹۸۴
جلسه نوبت۲٬۵۳۹
کُدS/RES/550 (سند)
موضوعقبرس
رأی‌گیری
۱۳ موافق
۱ مخالف
۱ ممتنع
نتیجهتصویب
امنیت شورایِ اعضا
دائم اعضا
غیردائم اعضا

جستارهای وابسته

دچی‌ین

پانویس

دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۱۹۸۴