قطعنومه ۲۵۹ امنیت شورا

متحد ملل سازمان امنیت شورا
قطعنومه شوماره ۲۵۹
تاریخ: ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸
جلسه نوبت : ۱۴۵۴
قطعنومه ِکد: S/RES/259 (سند اصل)

رای‌گیری: ۱۲  ۳  ۰
موضوع: خاورمیونهٔ ِوضعیت
پرندون: تصویب

امنیت شورای اعضا سال ۱۹۶۸ گدر:
دائم اعضا:

 جوموری چین  فرانسه  بریتانیا  موتحده ایالات آمریکا  شوروی

غیردائم اعضا:
 الجزایر  برزیل  کانادا  دانمارک  اتیوپی
 مجارستون  هند  پاکستون  پاراگوئه  سنگال

قطعنومه ۲۵۹ امنیت شورا متحدِ مللِ سازمان که تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ تصویب بَیّه، اتا بین‌المللی سند درباره خاورمیونهٔ ِوضعیت هسته. اینتا قطعنومه، نشست ۱۴۵۴‌ام دله ۱۲تا موافق رای، ۰تا مخالف رای و ۳تا ممتنع رای جه تصویب بَیّه.[۱]

جستارهای وابسته دچی‌ین

پانویس دچی‌ین

شابلون:امنیت شورایِ قطعنامه‌ئون ۱۹۶۸