سنگال اتا آفریقایی کشور هسته که این کشور ِغربی‌وَر دَره. ونه نیشتنگا (=پایتخت) داکار هسته. سنگال ۱۹۶۱۹۰ کیلومترمربع جه اطلس اوقیانوس پَلی و بیسائو گینه و موریتانی ِوسِط دَره و گامبیای ِکشور این کشور ِسامیون دَرون قِرار دانّه.

Republic of Senegal
سنگال
ملی شعار«یَتّا مردم، یَتّا هدف، یَتّا دین»
ملی سرودهمه بر کوراهای خود بزنید و بالافون‌ها را بنوازید
سنگال ِموقعیت
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
داکار
شرقی′۲۵°۱۷ شمالی′۴۰°۱۴ / ۱۷٫۴۱۷غرب ۱۴٫۶۶۷جنوب / −۱۷٫۴۱۷;−۱۴٫۶۶۷
رسمی زوون فرانسوی و ولوف
حکومت ِنوع جمهوری
حاکمون نوع 
رئیس جمهور
نخست وزیر

مکی سال
عبدول مبای 
گتی
 -  گتی ۱۹۶٬۷۲۳کیلومتر مربع (۸۸ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۲٫۱
جمعیت
 -  سرشماری ۱۲٬۸۶۱٬۰۰۰ 
(۷۱ام)
 -  جمعیت انبسی ۵۹‎/km۲‏ (۱۳۷ام)
پول یکا سی‌اف‌ای فرانک (XOF)
زمونی منطقه EAT (جهونی ساعت+۳)
اینترنتی دامنه .sn
تلفن پیش‌شماره +۲۲۱

فرانسوی‌ها اولین‌بار سال ۱۶۵۹ سنگال دله اتا بندرگاه بساتنه و ونه نوم ره سن لوئی بی‌یشتنه. این کشور سال ۱۹۶۰ فرانسه جه سیوا بیّه و اتا دمکراتیک ِجمهوری بیه. سنگال اتا کشور هسته که ونه ۹۰ درصد اسلام ِپه‌روو هستنه.

این کشور، که خله هم گت نی‌یه، آفریقای ِسیاستون دله خله مهم ِکشور هسته. سنگال بیش از ۸۰ حزب دانه و ونه مجلس ۱۵۰ کرسی دانه که نماینده‌ئون ۹۰ کرسی سَره مردم ِرای جه انتخای وانّه. رییس‌جمهور ره هم مردم انتخاب کانّه و وه ونه نخست‌وزیر ره معرفی هاکنه. این کشور آفریقا اتحادیه و فرانکوفونی دله هم دَره.

منابع دچی‌ین