فرانک

ویکی پدیا:گجگجی بیتن

فرانک اتا پیل یکا نوم هسه که قدیم دله فرانسه پیل یکا بیه.اسا اینتا یکا چن تا آفریخایی کشور پیل یکا هسه. . چن تا کشور که وشون پیل یکا اینتا هسه: