بیسائو گینه اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

پرچم اف بیسائو گینه

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی ۳۶۱۲۵ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۱/۱ میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم بیسائو هسه.

فرهنگ دچی‌ین

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم پزو هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه.

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین