ماژول:صندخ:1270: attempt to concatenate field '__modulename__' (a nil value) خوزستان اتا ایران ِاوستان‌ها جه هسه که اهواز ونه گت‌ترین شهر و مرکز هسته. این اوستان دله ۴٬۷۱۰٬۵۰۹ نفر جمیعت درنه و ونه گتی ۶۴٬۰۵۵ ک‌م۲ هسته. خوزستانِ مردمون عربی، بختیاری، فارسی و بعضی لری‌مونا لهجه‌ئون جه گپ زندنه. خوزستان خله پربرکت بنه دارنه و قدیم‌تاسا ونه دله زراعت خوبِش وونه. این اوستان جه خله روخنه‌ئون رد بینه که کارون، شط العرب، کرخه و دز وشون دله گت‌ته‌ته هستنه. خوزستانِ خاکِ بِن جه هم نفت و گاز درإنه و اونجه ات‌خله پتروشیمی و نفتی چاه بزونه. خوزستان، ایران ِجی‌دی‌پی دله ۱۴٫۸ درصد سهم دارنه که تهران اوستان په، دومین رتبه هسته. این اوستان ایران و عراق جنگ دله خله صدمه بخرده و اسا هم ونه محیط‌زیست بحرانی حالت دارنه.

منابع

دچی‌ین