خوزستان اتا ایران ِاوستان‌ها جه هسه که اهواز ونه گت‌ترین شهر و مرکز هسته. این اوستان دله ۴٬۷۱۰٬۵۰۹ نفر جمیعت درنه و ونه گتی ۶۴٬۰۵۵ ک‌م۲ هسته. خوزستانِ مردمون عربی، بختیاری، فارسی و بعضی لری‌مونا لهجه‌ئون جه گپ زندنه. خوزستان خله پربرکت بنه دارنه و قدیم‌تاسا ونه دله زراعت خوبِش وونه. این اوستان جه خله روخنه‌ئون رد بینه که کارون، شط العرب، کرخه و دز وشون دله گت‌ته‌ته هستنه. خوزستانِ خاکِ بِن جه هم نفت و گاز درإنه و اونجه ات‌خله پتروشیمی و نفتی چاه بزونه. خوزستان، ایران ِجی‌دی‌پی دله ۱۴٫۸ درصد سهم دارنه که تهران اوستان په، دومین رتبه هسته. این اوستان ایران و عراق جنگ دله خله صدمه بخرده و اسا هم ونه محیط‌زیست بحرانی حالت دارنه.

استان خوزستان
Map
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
نیشتگا
اداری تقسیمات
جوغرافی ویژگیون
گتی
۶۴٬۰۵۵ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۴٬۷۱۰٬۵۰۹[۲] (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
محلی زوون
تلفن پیش‌شماره
0632422 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
127082[۳] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 3166
IR-06 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ "نتایج سرشماری جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری سال 1395".
  2. نشانی اینترنتی: https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395.
  3. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.