توپاک آمور شکور (بزائه ۱۶ ژوئن ۱۹۷۱) اتا آمریکایی خوننده بیه کا رپ جه خونش کارده. وه اتا سیو (سیوپوس) بی‌یه و ونه رپ ویشته گتوهای خوری هسته و ماکاولیسم هواخاه بی‌یه. وه ره ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶ ترور هاکردنه و بمرده؛ اتی که ونه بمردن مشکوک بی‌یهُ هنتا وِنه تیرهاکن پیدا نیه دا نیه

توپاک آمور شکور
توپاک آمور شکور
بزائنی‌روز ۱۶ ژوئن ۱۹۷۱
نویورکه شهر
سبک رپ

منابعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «توپاک شکور»، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی سال ۲۰۰۷ میلادی).