امره ناگی اتا مجارستونی و کمونیست سیاستمدار بی‌یه که دِ بار شه کشور نخست‌وزیر بیّه. ونه کار زمونی توم بیّه که مجارستون دله شوروی نظامی هجوم بیارده تا ونجه پشتی هاکنه ولی مجارستون ۱۹۵۶ انقلاب پیروز بیّه و وه ره دِ سال بعد خیانت اتهام جه اعدام هاکردنه.

امره ناگی
Imre Nagy
Nagy Imre igazolványkép.jpg
شناسنومه
کامل نوم امره ناگی
بزاروز ۷ جونه ۱۸۹۶
بزاجا کاپوسوار، اتریش-مجارستون
بمردن تاریخ امره ناگی
بمردن جا بوداپست, مجارستان
همسر ماریا اگتو
سیاسی اطلاعات
سمت سومین رئیس شورای وزیران جمهوری خلق مجارستان
۴ جولی ۱۹۵۳ تا ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ اند ۱۹۵۶

منابعدچی‌ین