آندره هاگیدس یک سیاستمدار کمونیست مجارستان بود که از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ به عنوان نخست وزیر مجارستان رئیس شورای وزیران خدمت میکرد. او در ۲۸ اکتبر، روز پنجم انقلاب مجارستان ۱۹۵۶، اما در سال ۱۹۵۸ بازگشت و جامعه شناسی را تدریس کرد.

آندره هاگیدس
András Hegedüs
شناسنومه
کامل نومآندره هاگیدس
بزاروز۳۱ اکتبر ۱۹۲۲
بزاجاسزیلسرکانی، مجارستون
بمردن تاریخآندره هاگیدس
بمردن جابوداپست, مجارستون
سیاسی اطلاعات
سمترئیس شورای وزیران جمهوری خلق مجارستان
۱۸ آپریل ۱۹۵۵ تا ۲۴ اکتبر ۱۹۵۶ اند ۱۹۵۶