آندره هاگیدس یک سیاستمدار کمونیست مجارستان بود که از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ به عنوان نخست وزیر مجارستان رئیس شورای وزیران خدمت میکرد. او در ۲۸ اکتبر، روز پنجم انقلاب مجارستان ۱۹۵۶، اما در سال ۱۹۵۸ بازگشت و جامعه شناسی را تدریس کرد.

آندره هاگیدس
András Hegedüs
András Hegedüs 1956 (crop).jpg
شناسنومه
کامل نوم آندره هاگیدس
بزاروز ۳۱ اکتبر ۱۹۲۲
بزاجا سزیلسرکانی، مجارستون
بمردن تاریخ آندره هاگیدس
بمردن جا بوداپست, مجارستون
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس شورای وزیران جمهوری خلق مجارستان
۱۸ آپریل ۱۹۵۵ تا ۲۴ اکتبر ۱۹۵۶ اند ۱۹۵۶