استفان سوم (انگلیسی جه: Stephen IV) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه سیسیل دله دنیا بموئه و۱ آگست ۷۶۷ تا ۲۴ ژانویه ۷۷۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

StephenIII.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین