استان البرز سی و یکمین استان ایران هسِّه. هیئت دولت جلسه دله تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ لایحهٔ تأسیس این استان تصویب بیِّه .وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب هکردنه تاریخ ۱۳۸۹/۴/۷ دله استان البرز بطور رسمی شکل بیته. در این طرح پیشنهادی کرج به عنوان مرکز استان درنظر بییت بیِّه. این شهر ۲۰ کیلومتری غرب تهران و حوزهٔ استحفاظی استان تهران دله قرار گیته .

Karaj river.jpg

طبق امار سال ۱۳۹۱، کرج با ۱،۹۶۷،۰۰۵ نفر سومین شهر پرجمعیت بعد از تهران و مشهد بیه.بیشتر مردم شهر و منطقه کرج تا سالهای دهه 40 خورشیدی به گویشی خله مازرونی شبیه گپ زونه.