اروپایِ خلق ِحزب یا اروپایی مردم ِحزب (اختصاراً EPP) اروپا دله اتا سیاسی حزب هسته که مسیحی دموکراتون سال 1976 میلادی تأسیس هاکردنه. اون گادِر تاسا بعضی لیبرال عقاید و کانسرواتیسم هم، که راستی بینه، وشون جمع دله قاطی بَیینه.[۳][۴][۵][۶]

اروپایی مردمِ حزب
رئیس‌جمهور جوزف دائول (فرانسه)
تأسیس 8 ژوئیه 1976 (1976-07-08)
ستاد Rue du Commerce / Handelsstraat 10, 1000 بروکسل
جوونای چلّه اروپایی مردم حزب جوونون
ایدئولوژیون مسیحی دموکراسی[۱]
لیبرال کانسرواتیسم
کانسرواتیسم[۱]
اروپایی فدرالیسم[۲]
سیاسی موقعیت وسط-راست
جهونی و بین‌المللی مسیحی دموکرات اینترنشنال,
اینترنشنال دموکرات اتحادیه
مجلس اروپایی مردمِ حزب
رسمی رنگ(ئون)      کئو/آبی
Political foundation Wilfried Martens Centre for European Studies
کشور Flag of Europe.svg اروپا اتحادیه
شابلون:Url
اروپا اتحادیه سیاست
سیاسی حزبون
انتخابات

EPP سال 1999 تاسا اروپای پارلمون دله و سال 2002 تاسا اروپای شورا دله گتترین عضو هسته. این حزب اسا اروپای کمیسیون دله هم گتترین حزب هسته. اروپایِ شورایِ رئیس و اروپایِ کمیسیون ِرئیس هر دِ تا EPP جه هستنه. خله از کسانی که اروپا اتحادیه ره بساتنه هم همین حزب دله دَیینه. این حزب ِگتترین رقیب اسا اروپایی سوسیالیستون حزب (PES) هسته.

اروپایی مردم ِحزب شه ات‌خله پچوک‌ته حزبون جه تشکیل بَیی‌یه که هرکامین اتا کشور دله فعالیت کانّه. این احزاب دله آلمان مسیحی دموکراتیک اتحادیه (CDU)، فرانسه جمهوری‌خائون (LR)، ایسپانیایِ مردم ِحزب (PP) بقیه جه معروف‌ته هستنه. این حزب فقط بریتانیا دله هیچ چلّه‌یی (=شاخه‌ای) ندانّه.

رهبروندچی‌ین

رج عکس نوم دوره کشور
1   لئو تیندمانس 1976-1985   بلژیک
2   پیت بوکمان 1985-1987   هلند
3   ژاک سانتر 1987-1990   لوکزامبورگ
4   ویلفرد مارتنز 1990-2013   بلژیک
5   جوزف دائول 2013–تاسا   فرانسه

عقایددچی‌ین


 
اروپایی کشورون ِحاکم ِحزب ِوابستگی به اروپایِ گت-گتِ حزبون:
این عکس ات‌جور ائتلاف حیساب نوانه؛      اروپایی مردم حزب      اروپایی سوسیالیستون حزب      اروپایی کانسرواتیستون و رفرومیستون اتحاد (محافظه‌کارون و اصلاح‌طلبون)      اروپایی لیبرالون و دموکراتون اتحاد حزب      مستقل

سیاسی پلتفورم و مانیفستدچی‌ین

این حزب ِامروزی عقاید ره سال 2012 بخارست دله بعنوان جدید ِمانیفست تصویب هاکردنه و وشون ِاصلی سیاستون ِخلاصه هسته.[۷]

مهم ِمانیفستون:

 • آزادی بعنوان اتا انسانی حق خله مهم هسته و مسئولیت دارنه
 • احترام بی‌یشتن به آداب و معاشرت و اجماع
 • هِدی ره کومِک هاکردِن و همبستگی این وسّه که نیازمندون ره کومِک هاکنیم
 • تضمین هاکردن ِمردمون ِمالی نیاز
 • محیط ره سالم حفظ هاکردن
 • Subsidiarity
 • پورالیست دموکراسی و اتی اقتصاد که اجتماعی بازرون ره تشویق کانده

این مانیفست اولویتون ره اینتی دونده:

 • اروپایِ سیاسی اتحاد
 • اروپایِ کمیسیون ِرییس ِمستقیم ِانتخاب
 • مشترک بازار ِپروژه ره تکمیل هاکردن
 • خانواده‌ئون ِبهداشت و آموزش ره بتتر هاکردن
 • مشترک سیاست، مهاجرون و پناهندگون ِمسئله سَره
 • اتحادیه ره گتته هاکردن و دیگه کشورون ره اتحادیه دله بیاردِن
 • اتا تعریف بساتن، انرژی سَره‌یِ مشترک ِسیاستون وسّه
 • اروپایی حزبون ِقوی‌‎ته هاکردن

اروپایی نهادون دلهدچی‌ین

سه‌تا نهاد اروپایی جه دِتایِ رییس این حزب جه هستنه.

سازمان نهاد کُرسی‌ئون تعداد
  اتحادیه اروپا اروپا پارلمون
۲۱۷ از ۷۵۱
  اتحادیه اروپا مناطق کمیته
۱۲۵ از ۳۴۴
  اتحادیه اروپا اروپا کمیسیون
۱۴ از ۲۸
  اتحادیه اروپا اروپا شورا
(سران)
۱۰ از ۲۸

اروپا کمیسیوندچی‌ین

ژان کلود یونکر سال 2014 جه این نهاد ِرییس هسته.

State Commissioner Portfolio Political party Photo
 
لوکزامبورگ
Junckerژان کلود یونکر رییس CSV  
 
فنلاند
Katainenیورکی کتاینن معاون (مشاغل، رشد، سرمایه‌گذاری و رقابت مسائل سره) KO  
 
لهستون
Bieńkowskaالیزابت بینکوسکا درونی ​​بازار، صنعت، کار بساتن و پچوکته شرکتون ِمسئول PO  
 
لاتویا
Dombrovskisوالدیس دوبروسکیس اروپا کمیسر یورو مسئله سره و اجتماعی گپ‌کر Unity  
 
بلژیک
Thyssenماریان تیسن اروپا کمیسر اشتغال، اجتماعی امور، کار و تحرک ِمهارتون سره CD&V  
 
مجارستون
Navracsicsتیبور ناوراسکیس اروپا کمیسر آموزش، فرهنگ، ورزش و جوونون ِامور وسه Fidesz  
 
ایسپانیا
Cañeteمیگل آریاس کانته ئو و هوا و انرژی سره PP  
 
بلغارستون
Georgievaکریستالینا جورجیوا رییس ِمعاون؛ انسانی نیرو و بودجه سره GERB
 
آلمان
Oettingerگونتر اوتینگر اروپا کمیسر، دیجیتالی اقتصاد و جامعه سره CDU  
 
اتریش
Hahnیوهانس هان اروپا کمیسر اروپایی کشورون همسایگی ِسیاستون و مذاکرات وسه ÖVP  
 
ایرلند
Hoganفیل هوگان اروپا کمیسر کشاورزی و روستایی چیزون سره FG  
 
پرتغال
Moedasکارلوس موئداس اروپا کمیسر تحقیقات، علوم و فناوری وسه Social Democratic Party
 
قبرس
هوگانکریستوس استیلیاندیس اروپا کمیسر بشردوستانه کمکون و مدیریت بحران وسه DISY  
 
یونان
Avramopoulosدیمیتریس آوراموپولس اروپا کمیسر مهاجرت و شهروندی وسه New Democracy  

اروپایِ شورادچی‌ین

کشور نماینده عنوان سیاسی حزب عضو بیّن گادر عکس
  قبرس آناستاسیادس, نیکوسنیکوس آناستاسیادس رییس جمهور DISY ۰۲۰۱۳-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  بلغارستون بوریسوف, بویکوبویکو بوریسوف نخست‌وزیر GERB ۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  آلمان مرکل, آنگلاآنگلا مرکل صدراعظم CDU ۰۲۰۰۵-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  مجارستون اوربان, ویکتورویکتور اوربان نخست‌وزیر Fidesz ۰۲۰۱۰-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  Ireland کنی, اندااندا کنی Taoiseach Fine Gael ۰۲۰۱۱-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  لاتویا استرایوما, لایمدوتالایمدوتا استرایوما نخستوزیر Vienotība ۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  لهستون اوا کوپاچ وزیرون ِشورایِ رئیس PO ۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  پرتغال پاسوس کوئیلو, پدروپدرو پاسوس کوئیلو نخستوزیر PSD ۰۲۰۱۱-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  رومانی یوهانس, کلاوسکلاوس یوهانس رییس جمهور PNL ۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  ایسپانیا راخوی, ماریانوماریانو راخوی رییس حکومت PP ۰۲۰۱۱-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy

اروپایِ بریم جهدچی‌ین

کشور نوم عنوان سیاسی حزب حاکم بیّن گادِر عکس
  ارمنستون سرژ سرکیسیان رییس جمهور HHK ۰۲۰۰۸-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  بوسنی و هرزگوین عزت بکویچ, بکیربکیر عزت بکویچ
ایوانیچ, مالدنمالدن ایوانیچ
چویچ, دراگاندراگان چویچ
بوسنی ِرییس‌جمهور
صربون رییس‌جمهور
کرواتون ِرییس‌جمهور
SDA
PDP
HDZ BiH
۰۲۰۱۰-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy
۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy
۰۲۰۱۴-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy
 
 
  مقدونیه گروسکی, نیکولانیکولا گروسکی رییس جمهور VMRO-DPMNE ۰۲۰۰۶-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  مولداوی گابوریجی, کیریلکیریل گابوریجی رییس جمهور PLDM ۰۲۰۱۳-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  
  نروژ سلبرگ, ارناارنا سلبرگ رییس جمهور Høyre ۰۲۰۱۳-شابلون:MONTH-شابلون:۰expr شابلون:Dts/fmtdmy  

منابعدچی‌ین