گالیک اسکاتلند بومی زوون هسته. ونه گنشکرون ۹۲۰۰۰ نفر هستنه که وشون دله ۵۸۰۰۰ نفر اسکاتلندی هستنه.

گالیگ گنشکرون سال ۲۰۰۱ گدر

این زوون ِالفبا ۱۸ حرف دانّه:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U


منابعدچی‌ین

ویکی‌پدیای انگلیسی

شابلون:سلتی زوونون