گرگوری پنجم (انگلیسی جه: GREGORIUS Quintus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه آلمان دله دنیا بموئه و۳ می ۹۹۶ تا ۱۸ فوریه ۹۹۹ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Otto III wird von Papst Gregor V. zum Kaiser gesalbt.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین