کنستانتین استینویچ چرننکو (بزائه‌ی ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۱ - بمرده‌ی ۱۰ مارس ۱۹۸۵) شوروی ِگتِ سیاست‌مدار و شوروی ِاتحاد ِکمونیست ِحزب ِدبیرکل بی‌یه که ۱۳ فوریه ۱۹۸۴ تا شه بمردن گادر و (۱۳ ماه) شوروی ِرهبری ره دَس داشته. وه کوتاهترین رهبری ره شوروی دله دانه.

کنستانتین چرننکو
Константин Черненко
شناسنومه
کامل نومکنستانتین استینویچ چرننکو
بزاروز۲۴ سپتامبر ۱۹۱۱
بزاجااستان یینس یسکی، روسیه امپراتوری
بمردن تاریخکنستانتین استینویچ چرننکو
بمردن جاموسکو, شوروی
همسرفینا وثیلیونا چرننکو
انا دمیتریونا لیوبیمووا
سیاسی اطلاعات
سمتدبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی
۱۳ فبرواری ۱۹۸۴ تا ۱۰ مارچ ۱۹۸۵