لئونید برژنف اتا سیاستمدار، شوروی متحد جمهوریون دله، بی‌یه که ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۲ شه کشورِ دبیر کل بی‌یه و رئیس جمهور ره تا سال ۱۹۸۲، که بمرده، بعهده داشته. وه فقط هیژده ساله بی‌یه که جوزف استالین وه ره خارجی امورِ وزیر هاکرد بی‌یه. ونه ریاست دوره مهمترین اتفاق رکود و قحطی بی‌یه.

لئونید برژنف
Леонид Брежнев
Leonid Brezhnev Portrait (1).jpg
شناسنومه
کامل نوم لئونید ایلیچ برژنف
بزاروز ۱۹ دکامبر ۱۹۰۶
بزاجا کامنسکوی، روسیه امپراتوری
بمردن تاریخ لئونید ایلیچ برژنف
بمردن جا موسکو, شوروی
همسر ویکتوریا برژنوا
سیاسی اطلاعات
سمت دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی
۱۴ اکتبر ۱۹۶۴ تا ۱۰ نوامبر ۱۹۸۲