ژان کلود دوالیر رئیس جمهور هائیتی از سال ۱۹۷۱ تا زمانی که توسط قیام مردمی در سال ۱۹۸۶ سرنگون شد. او پدرش فرانسوا دوالویر را به عنوان حاکم هائیتی پس از او مرگ در سال ۱۹۷۱. پس از پذیرش قدرت، او تغییرات زیبایی را به رژیم پدرش اعمال کرد و قدرت های زیادی را به مشاورانش سپرد. هزاران نفر از هائیتی ها کشته یا شکنجه شدند و صدها هزار نفر در طول ریاست جمهوری خود از کشور فرار کردند.[۱]

ژان کلود دوالیر
Jean-Claude Duvalier
شناسنومه
کامل نومژان کلود دوالیر
بزاروز۳ جولی ۱۹۵۱
بزاجاپورتو پرنس، هائیتی
بمردن تاریخژان کلود دوالیر
بمردن جاپورتو پرنس, هائیتی
همسرمیشل بنت
سیاسی اطلاعات
سمترئیس جمهور هائیتی
۲۲ آپریل ۱۹۷۱ تا ۷ فبرواری ۱۹۸۶ اند ۱۹۸۶

در ۴ اکتبر ۲۰۱۴، دوالویه در سن ۶۳ سالگی در اثر حمله قلبی جان خود را از دست داد.[۲]


منابع دچی‌ین

  1. "Swiss court awards Haiti funds to Baby Doc Duvalier ", BBC News, 4 February 2010.
  2. Stevenson Jacobs, "Exiled dictator apologizes for 'wrongs' in rare address to Haitians", Associated Press (SignOnSanDiego.com), 24 September 2007.