فرانسوا دوالویر رئیس جمهور هائیتی از ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۱ بود. او در سال ۱۹۵۷ در یک پوپولیستی و ناسیونالیست سیاه انتخاب شد. پس از خنثی کردن کودتای نظامی در سال ۱۹۵۸، رژیم او به سرعت توتالیتر و دزد دریایی تبدیل شد. مخالفان دولت مخفی، تونتون مکوئت، مخالفان را بدون هیچ مخالفتی کشتند، و به نظر می رسید که این گونه فراگیر است که هائیتی ها بسیار از ترس از ابراز مخالفت، حتی در خصوصی، به شدت می ترسند. دوالویه بیشتر به دنبال ادغام حکومت خود با ترکیب عناصر اسطوره هائیتی به یک فرقه شخصیت بود.[۱]

فرانسوا دوالویر
François Duvalier
شناسنومه
کامل نومفرانسوا دوالویر
بزاروز۱۴ آپریل ۱۹۰۷
بزاجاپورتو پرنس، هائیتی
بمردن تاریخفرانسوا دوالویر
بمردن جاپورتو پرنس, هائیتی
همسرسیمون دوالویه
سیاسی اطلاعات
سمترئیس جمهور هائیتی
۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ تا ۲۱ آپریل ۱۹۷۱ اند ۱۹۷۱

منابع دچی‌ین

  1. Shaw, Karl (2005) [2004]. Power Mad! [Šílenství mocných] (چکی جه). Praha: Metafora. p. 52. ISBN 978-80-7359-002-4.