ویکتور کیوربا یک رومانی است حقوقدان، سیاستمدار و کارمند دولت. او در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۷ و پس از استعفا از مقامات نخست وزیر رومانی از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ تا ۳۰ مارس ۱۹۹۸ بود. شهردار بوخارست. او اکنون طرفدار مردم است.[۱]

ویکتور کیوربا
Victor Ciorbea
Victor Ciorbea 2013-11-23.JPG
شناسنومه
کامل نوم ویکتور کیوربا
بزاروز ۲۶ اکتبر ۱۹۵۴
بزاجا پونور، رومانی
بمردن تاریخ ویکتور کیوربا
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر رومانی
۱۲ دکامبر ۱۹۹۶ تا ۳۰ مارچ ۱۹۹۸ اند ۱۹۹۸

منابعدچی‌ین