نیکلاس یکم (انگلیسی جه: Nicholas the Great) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۲۴ آوریل ۸۵۸ تا ۱۳ نوامبر ۸۶۷ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Nicholas I.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین