نوما-دنی فوستل دو کولانژ

نوما-دنی فوستل دو کولانژ (به فرانسوی: Numa-Denis Fustel de Coulanges ) مورخ قرن نوزدهم میلادی اهل فرانسه هسته.

نوما-دنی فوستل دو کولانژ
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
مِزار
ملیت
مدرسه
زوونی که گپ زوئه
زوونی که نوشته
حرفه
دیگر معلومات
کارفرما
عضو
استاد
شاگردون
جوایز
مهمترین کارون

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین


 1. ونه نوم اینجه بمو: BnF authorities. شناسهٔ BNF: 12299407b. هارشی‌ین تاریخ: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰. نویسنده: کتابخانه ملی فرانسه. اثر یا نومِ زوون: فرانسوی.
 2. ونه نوم اینجه بمو: دانشنامه برخط بریتانیکا. شناسۀ آنلاین دانشنامۀ بریتانیکا: biography/Numa-Denis-Fustel-de-Coulanges. شهرت: Numa Denis Fustel de Coulanges. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 3. ونه نوم اینجه بمو: شبکه اجتماعی و محتوای بایگانی شونده. شناسۀ شبکه‌های اجتماعی و بایگانی: w6797pp0. شهرت: Numa Denis Fustel de Coulanges. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ نشانی اینترنتی: https://www.persee.fr/doc/inrp_0298-5632_1985_ant_2_1_2621. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.
 5. نشانی اینترنتی: http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=theses-record/1008. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.
 6. ونه نوم اینجه بمو: سامانه مستندات دانشگاهی فرانسه. نسخه‌های SUDOC: 055156932. هارشی‌ین تاریخ: ۱ مه ۲۰۲۳. نویسنده: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. ناشر: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. اثر یا نومِ زوون: فرانسوی.
 7. نویسنده: کتابخانه ملی فرانسه — http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12299407b — هارشی‌ین تاریخ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ — جواز: Open License
 8. شناسه CONOR.SI: https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/conor/55755875
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ نشانی اینترنتی: http://facultes19.ish-lyon.cnrs.fr/fiche.php?indice=426. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ نشانی اینترنتی: http://cths.fr/an/savant.php?id=225. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.
 11. نشانی اینترنتی: https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2008/39246. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.
 12. نشانی اینترنتی: http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH077/PG/FRDAFAN83_OL1046023v001.htm. هارشی‌ین تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۰.