منطقةالبروج که فلک‌البروج هم گانّه وه ره، اتا 18 درجه‌ای نوار هسته که سماوی کره پَلی دایرةالبروج دلوئه و نزدیک ۹ درجه شمال و ۹ درجه جنوب جه ونه امتداد ره پوشندنه. منطقةالبروج، خورشید ظاهری مدار (دایرةلبروج) -میونه دله- و ماه مدار و پنج‌تا سیاره تیر، روجا، مریخ، مشتری و کیوان ره پوشندنه و شه دوازده برج سَره تقسیم وونه.

منطقةالبروج (افقی نوار)
اتا نمونه اسلامی منطقةالبروج و ونه ۱۲تا برج‌ئون جه؛ پرگامون موزه برلین، آلمان

دوازده‌تا برج نومدچی‌ین

دوازده‌تا برج نوم اینان هستنه:

 1. حمل، وَره
 2. ثور، گو
 3. جوزا، دِ پیکر
 4. سرطان، خرچنگ
 5. اسد، شیر
 6. سنبله، کیجا
 7. میزان، ترازو
 8. عقرب، عقرب
 9. قوس، نیماکش
 10. جدی، بزکله
 11. دلو، ئوکش
 12. حوت، ماهی

وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

 • انگلیسی ویکی‌پدیا

پیوند به بیروندچی‌ین